Abafazi Bengoma

Based: Johannesburg

Abavuki

Based: Cape Town

Act Katwe

Based: Uganda

African Anonymous

Based: Johannesburg

Afrika Mamas

Based : Johannesburg

Afrotropica

Based: Cape Town

AmaAmbush Marimba Band

Based: Cape Town

Ancient Voice Ensemble

Based: Cape Town

BlackRoots Marimba

Based: Cape Town

Culture Spears

Based : Botswana

Djembe Drummers

Based: National

Gumboot Dancers

Based: Cape Town | Johannesburg | Durban

Hlanganani Africa Unite

Based: Cape Town

Ibuyambo

Based: Cape Town

Ikamva Marimba Band

Based: Cape Town

Ilitha Lelanga Marimba

Based: Cape Town

Indigenous Dance Academy

Based: Johannesburg

Indlondlo Zulu Dancers

Based: Durban

Indoni Dance Academy

Based: Cape Town

Inganzo Ngari

Based: Rwanda

Jessica Mbangeni

Based: Johannesburg

Karibarimba band

Based: Cape Town

Kholwa Brothers

Based: Durban

Kwela Dancers

Based: Cape Town | Johannesburg | Durban

Likhwezi Project band

Based: Cape Town

Malika Ndlovu

Poet . Storyteller
Based: Cape Town

Masaka Kids Africana

Based: Uganda

Mogwana Dance Troupe

Based: Botswana

Moyo Face Painters

Based: Cape Town/ JHB

Nam Jive

Based: Namibia

Ndere Troupe

Based: Uganda

Pantsula Dancers

Based: Cape Town | Johannesburg | Durban

Red Dazzlers Isocathamiya

Based: Cape Town

Rwandan Acrobats

Based: Rwanda 

SboNdaba Dance

Based: Cape Town

Soweto Spiritual Singers

Based:  Gauteng

The Black Eagles

Based: United Kingdom

The Brother Moves On

Based: Johannesburg

The Ghana Flying Stars Acrobatic group

Based:Ghana

The Hout Bay Music Project

Based: Cape Town

The Unity Band

Based: Cape Town

Traditional African Welcome

Based: Durban

Ubuntu Marimba band

Based: Johannesburg

Uukumwe Dance Group

Based: Namibia

Uzuko Marimba Band

Based: Durban

Vuka Drum – Line

Based: Durban

Waka Waka Dancers

Based: Cape Town

Zim Acrobats

Based: Zimbabwe

Zulu Warriors

Based: Cape Town